Prosperity Bancshares, Inc

PB NYSE
PB
Prosperity Bancshares, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PB báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Prosperity Bancshares, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PB là 6.834B. EPS TTM của công ty là 5.71, lợi tức cổ tức là 2.81%, và P/E là 12.57. Ngày thu nhập tiếp theo Prosperity Bancshares, Inc là 27 Tháng 1, ước tính là 1.37.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền