Parsons Corporation

PSN NYSE
PSN
Parsons Corporation NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PSN fundamentals

Tóm tắt tài chính của Parsons Corporation với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PSN là 4.19B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Parsons Corporation là 3 Tháng 8, ước tính là 0.41 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu