Pure Storage, Inc
PSTG NYSE

PSTG
Pure Storage, Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PSTG financial statements

Tóm tắt tài chính của Pure Storage, Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PSTG là 7.441B. Ngày thu nhập tiếp theo Pure Storage, Inc là 1 Tháng 12, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền