Ferrari N.V

RACE NYSE
RACE
Ferrari N.V NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RACE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Ferrari N.V với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RACE là 52.963B USD. EPS TTM của công ty là 5.18 USD, tỷ suất cổ tức là 0.65% và P/E là 41.01. Ngày thu nhập tiếp theo của Ferrari N.V là 2 Tháng 11, ước tính là 1.19 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu