Radian Group Inc

RDN NYSE
RDN
Radian Group Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RDN fundamentals

Tóm tắt tài chính của Radian Group Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RDN là 3.389B USD. EPS TTM của công ty là 3.58 USD, tỷ suất cổ tức là 4.08% và P/E là 5.31. Ngày thu nhập tiếp theo của Radian Group Inc là 2 Tháng 8, ước tính là 0.78 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu