S&P Global Inc

SPGI NYSE
SPGI
S&P Global Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SPGI financial statements

Tóm tắt tài chính của S&P Global Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SPGI là 108.852B. EPS TTM của công ty là 10.23, lợi tức cổ tức là 0.68%, và P/E là 44.34. Ngày thu nhập tiếp theo S&P Global Inc là 3 Tháng 11, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền