Transportadora de Gas del Sur SA TGS
TGS NYSE

TGS
Transportadora de Gas del Sur SA TGS NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Transportadora de Gas del Sur SA TGS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TGS là 1.47B. EPS TTM của công ty là 0.25, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 21.45. Ngày thu nhập tiếp theo Transportadora de Gas del Sur SA TGS là 11 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền