Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

TSMNYSE
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LtdNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TSM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TSM là 401.521B USD. EPS TTM của công ty là 5.88 USD, tỷ suất cổ tức là 1.78% và P/E là 13.47. Ngày thu nhập tiếp theo của Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd là 12 Tháng 1, ước tính là 1.74 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu