Ternium S.A. Ternium S.A

TX NYSE
TX
Ternium S.A. Ternium S.A NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TX fundamentals

Tóm tắt tài chính của Ternium S.A. Ternium S.A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TX là 7.395B USD. EPS TTM của công ty là 20.23 USD, tỷ suất cổ tức là 6.90% và P/E là 1.88. Ngày thu nhập tiếp theo của Ternium S.A. Ternium S.A là 2 Tháng 8, ước tính là 3.87 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu