United Microelectronics Corporation (NEW)

UMC NYSE
UMC
United Microelectronics Corporation (NEW) NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UMC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của United Microelectronics Corporation (NEW) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của UMC là 17.559B USD. EPS TTM của công ty là 1.07 USD, tỷ suất cổ tức là 7.04% và P/E là 6.62. Ngày thu nhập tiếp theo của United Microelectronics Corporation (NEW) là 26 Tháng 10, ước tính là 0.32 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu