UnitedHealth Group Incorporated

UNH NYSE
UNH
UnitedHealth Group Incorporated NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

UNH báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của UnitedHealth Group Incorporated với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của UNH là 423.193B. EPS TTM của công ty là 16.34, lợi tức cổ tức là 1.29%, và P/E là 27.66. Ngày thu nhập tiếp theo UnitedHealth Group Incorporated là 19 Tháng 1, ước tính là 4.31.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền