United Rentals, Inc

URINYSE
URI
United Rentals, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

URI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của United Rentals, Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của URI là 27.202B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của United Rentals, Inc là 26 Tháng 4, ước tính là 7.21 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu