Wells Fargo & Company

WFC NYSE
WFC
Wells Fargo & Company NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính WFC

Tóm tắt tài chính của Wells Fargo & Company với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WFC là 207.191B USD. EPS TTM của công ty là 5.02 USD, tỷ suất cổ tức là 1.50% và P/E là 10.71. Ngày thu nhập tiếp theo của Wells Fargo & Company là 15 Tháng 4, ước tính là 0.83 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền