Walmart Inc
WMT NYSE

WMT
Walmart Inc NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Các chỉ số bao gồm WMT

Tất cả các mã trong một bảng

Walmart Inc. là một thành phần của các chỉ mục, có thể được tìm thấy trong bảng bên dưới. Sắp xếp các mã theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất, bộ dao động và các đường trung bình trượt được bao gồm chỉ để đặt tên cho một số.

       
DJA Chỉ số Trung bình Dow Jones Composite
11446.86-0.42%-48.7111508.4911429.85Mua
DJI Chỉ số Trung bình Dow Jones Industrial
34935.48-0.42%-149.0635106.3034871.13Mua
OEX Chỉ số S&P 100
2011.74-0.80%-16.202018.842009.09Mua
S5CONS S&P 500 Consumer Staples
738.730.12%0.87742.96735.93Mua
SPX Chỉ báo S&P 500
4395.27-0.54%-23.874412.254389.65Mua
XMI Chỉ số Thị trường Chính NYSE ARCA
3101.83-0.57%-17.733124.883097.25Mua
Tải thêm