Exxon Mobil Corporation XOM

XOM NYSE
XOM
Exxon Mobil Corporation NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

XOM Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Năng lượng Mỏ
Công nghiệp: Dầu
Exxon Mobil Corporation tham gia vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng. Công ty tham gia vào việc thăm dò, sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô và khí thiên nhiên, sản xuất, vận chuyển và bán các sản phẩm dầu mỏ. Công ty cũng sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hóa dầu, bao gồm olefin, chất thơm, polyethylene và nhựa polypropylene, và một loạt các sản phẩm đặc thù khác. Các phân khúc của Công ty bao gồm Thăm dò khai thác Upstream, Chế biến dầu khí, Hóa chất và Doanh nghiệp và Tài chính. Phân khúc Upstream hoạt động khai thác và sản xuất dầu thô và khí tự nhiên. Phân khúc Downstream sản xuất và bán các sản phẩm dầu mỏ. Phân khúc Hóa chất sản xuất và bán hóa dầu. Công ty có các hoạt động thăm dò và phát triển các dự án ở Hoa Kỳ, Canada / Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và Úc / Châu Đại Dương.