NEW ZEALAND DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR
NZDAUD IDC

NZDAUD
NEW ZEALAND DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NZDAUD Biểu đồ Ngoại hối