NEW ZEALAND DOLLAR / BRITISH POUND
NZDGBP IDC

NZDGBP
NEW ZEALAND DOLLAR / BRITISH POUND IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NZDGBP Biểu đồ Ngoại hối