NEW ZEALAND DOLLAR / BRITISH POUND NZDGBP

NZDGBP IDC
NZDGBP
NEW ZEALAND DOLLAR / BRITISH POUND IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NZDGBP Biểu đồ Ngoại hối

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch