NEW ZEALAND DOLLAR / BRITISH POUND

NZDGBP IDC
NZDGBP
NEW ZEALAND DOLLAR / BRITISH POUND IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NZDGBP Biểu đồ Ngoại hối

Tin tức cập nhật