NEW ZEALAND DOLLAR / SWEDISH KRONA

NZDSEK IDC
NZDSEK
NEW ZEALAND DOLLAR / SWEDISH KRONA IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NZDSEK Biểu đồ Ngoại hối