PAYSAUCE LTD NPV

PYSNZX
PYS
PAYSAUCE LTD NPVNZX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PYS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PAYSAUCE LTD NPV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PYS là 40.297M NZD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu