VISTA GROUP INTL NPV (POST CONSOLIDATION)

VGLNZX
VGL
VISTA GROUP INTL NPV (POST CONSOLIDATION)NZX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VGL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VISTA GROUP INTL NPV (POST CONSOLIDATION) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VGL là 356.784M NZD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu