UK 10Y Gilt

UK10YBGBP OANDA
UK10YBGBP
UK 10Y Gilt OANDA
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

UK10YBGBP Biểu đồ