UK 10Y Gilt
UK10YBGBP OANDA

UK10YBGBP
UK 10Y Gilt OANDA
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng