AMBU A/S

AMBU_B OMXCOP
AMBU_B
AMBU A/S OMXCOP
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AMBU_B

Tóm tắt tài chính của AMBU A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AMBU_B là 34.254B DKK. EPS TTM của công ty là 0.99 DKK, tỷ suất cổ tức là 0.21% và P/E là 138.31. Ngày thu nhập tiếp theo của AMBU A/S là 8 Tháng 2, ước tính là -0.01 DKK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền