BAVARIAN NORDIC A/S

BAVA OMXCOP
BAVA
BAVARIAN NORDIC A/S OMXCOP
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BAVA

Tóm tắt tài chính của BAVARIAN NORDIC A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BAVA là 12.107B DKK. Ngày thu nhập tiếp theo của BAVARIAN NORDIC A/S là 24 Tháng 8, ước tính là -5.94 DKK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu