D/S NORDEN

DNORD OMXCOP
DNORD
D/S NORDEN OMXCOP
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DNORD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của D/S NORDEN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DNORD là 11.402B DKK. EPS TTM của công ty là 89.01 DKK, tỷ suất cổ tức là 5.60% và P/E là 3.53. Ngày thu nhập tiếp theo của D/S NORDEN là 4 Tháng 11, ước tính là 31.08 DKK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu