DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DONKEY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DONKEY là 91.244M DKK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬