GABRIEL HOLDING A/S
GABR OMXCOP

GABR
GABRIEL HOLDING A/S OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GABRIEL HOLDING A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GABR là 1.312B. EPS TTM của công ty là 9.76, lợi tức cổ tức là 0.72%, và P/E là 71.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền