RIAS B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RIAS_B nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của RIAS B A/S

Tổng tài sản của RIAS_B cho H1 23 là236.51M DKK, ít hơn 6.95% so với kỳ trước H2 22. Và tổng nợ phải trả giảm 14.11% trong H1 23 tới 58.36M DKK.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: DKK
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu