Schouw & Co A/S
SCHO OMXCOP

SCHO
Schouw & Co A/S OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Schouw & Co A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SCHO là 16.09B. EPS TTM của công ty là 39.87, lợi tức cổ tức là 2.09%, và P/E là 16.81. Ngày thu nhập tiếp theo Schouw & Co A/S là 12 Tháng 8, ước tính là 8.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền