SKJERN BANK A/S
SKJE OMXCOP

SKJE
SKJERN BANK A/S OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SKJERN BANK A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SKJE là 930.68M. EPS TTM của công ty là 13.38, lợi tức cổ tức là 2.07%, và P/E là 7.22.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền