SKJERN BANK A/S

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKJE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SKJERN BANK A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SKJE là 1.176B DKK. EPS TTM của công ty là 15.04 DKK, tỷ suất cổ tức là 2.46% và P/E là 8.11.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬