ALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALBAV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALBAV là 627.013M EUR. EPS TTM của công ty là 2.36 EUR, tỷ suất cổ tức là 4.98% và P/E là 17.50.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬