STOCKMANN PLC

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STOCKA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của STOCKMANN PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của STOCKA là 297.731M EUR. Ngày thu nhập tiếp theo của STOCKMANN PLC là 28 Tháng 4, ước tính là -0.07 EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬