ANNEHEM FASTIGHETER AB SER. B

ANNE_B OMXSTO
ANNE_B
ANNEHEM FASTIGHETER AB SER. B OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ANNE_B nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANNEHEM FASTIGHETER AB SER. B với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ANNE_B là 1.466B SEK. Ngày thu nhập tiếp theo của ANNEHEM FASTIGHETER AB SER. B là 27 Tháng 10, ước tính là 0.45 SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu