ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B

ATRLJ_B OMXSTO
ATRLJ_B
ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ATRLJ_B nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ATRLJ_B là 16.832B SEK. EPS TTM của công ty là 54.92 SEK, tỷ suất cổ tức là 3.78% và P/E là 2.50. Ngày thu nhập tiếp theo của ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B là 14 Tháng 10, ước tính là 2.22 SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu