BESQAB AB

BESQ OMXSTO
BESQ
BESQAB AB OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BESQ nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BESQAB AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BESQ là 1.481B SEK. EPS TTM của công ty là 5.86 SEK, tỷ suất cổ tức là 4.16% và P/E là 16.48.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu