FRACTAL GAMING GROUP AB

FRACTL OMXSTO
FRACTL
FRACTAL GAMING GROUP AB OMXSTO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FRACTL báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FRACTAL GAMING GROUP AB với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FRACTL là 847.377M. Ngày thu nhập tiếp theo FRACTAL GAMING GROUP AB là 19 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền