Chỉ số OMX Stockholm 30

OMXS30 OMXSTO
OMXS30
Chỉ số OMX Stockholm 30 OMXSTO
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Các thành phần OMXS30

Cổ phiếu là một phần của chỉ số

Các thành phần OMX STOCKHOLM 30 INDEX có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu OMXS30 theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ABBABB LTD
279.3SEK3.44%9.3SEK
Bán
566.95K158.349M544.34BSEK13.6921.60SEK105KSản xuất Chế tạo
ALFAALFA LAVAL AB
283.8SEK4.30%11.7SEK
Mua
143.089K40.609M114.806BSEK24.4211.40SEK17.883KSản xuất Chế tạo
ALIV_SDBAUTOLIV INC. SDB
802.2SEK4.18%32.2SEK
Mua
57.766K46.34M64.691BSEK21.5535.38SEK60.6KSản xuất Chế tạo
ASSA_BASSA ABLOY AB SER. B
216.0SEK2.27%4.8SEK
Mua
301.694K65.166M232.93BSEK20.3510.30SEK51KSản xuất Chế tạo
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
109.36SEK4.13%4.34SEK
Mua
1.02M111.58M496.297BSEK25.154.17SEK42.862KSản xuất Chế tạo
ATCO_BATLAS COPCO AB SER. B
97.14SEK3.96%3.70SEK
Mua
748.375K72.697M496.297BSEK22.384.17SEK42.862KSản xuất Chế tạo
AZNASTRAZENECA PLC
1224.0SEK0.16%2.0SEK
Bán
121.316K148.491M1.931TSEK−7.46SEK83.1KCông nghệ Sức khỏe
BOLBOLIDEN AB
355.05SEK1.92%6.70SEK
Mua
317.295K112.656M94.785BSEK8.2741.90SEK6.167KSản xuất Chế tạo
ELUX_BELECTROLUX, AB SER. B
121.62SEK2.82%3.34SEK
Bán
586.42K71.32M31.624BSEK11.2710.39SEKKhách hàng Lâu năm
ERIC_BERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
68.66SEK2.55%1.71SEK
Bán
1.67M114.648M218.486BSEK9.386.99SEK101.322KCông nghệ Điện tử
ESSITY_BESSITY AB SER. B
225.7SEK2.31%5.1SEK
Bán
292.76K66.076M155.028BSEK23.829.27SEK46KHàng tiêu dùng không lâu bền
EVOEVOLUTION AB
927.6SEK4.34%38.6SEK
Mua
375.437K348.255M190.761BSEK26.0035.12SEK13.41KDịch vụ Khách hàng
GETI_BGETINGE AB SER. B
194.85SEK3.86%7.25SEK
Theo dõi
294.535K57.39M52.213BSEK19.599.78SEK10.729KCông nghệ Sức khỏe
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
109.25SEK4.15%4.35SEK
Mua
727.364K79.465M282.494BSEK33.143.17SEK22.097KCông nghệ Điện tử
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
110.14SEK2.51%2.70SEK
Theo dõi
2.028M223.403M171.234BSEK18.925.47SEK155KBán Lẻ
INVE_BINVESTOR AB SER. B
169.32SEK2.27%3.76SEK
Mua
890.64K150.803M511.011BSEK−8.66SEKTài chính
KINV_BKINNEVIK AB SER. B
153.80SEK1.85%2.80SEK
Mua
261.962K40.29M40.544BSEK−53.98SEKTài chính
NDA_SENORDEA BANK ABP
96.78SEK1.43%1.36SEK
Bán
1.582M153.075M354.347BSEK11.018.76SEK26.894KTài chính
SANDSANDVIK AB
160.50SEK3.12%4.85SEK
Theo dõi
563.35K90.418M191.357BSEK12.1512.56SEK44.133KSản xuất Chế tạo
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
12.495SEK2.59%0.315SEK
Bán
11.758M146.913M18.379BSEK6.73SEK289Tài chính
SCA_BSVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
147.85SEK1.97%2.85SEK
Theo dõi
206.228K30.491M99.771BSEK12.9310.98SEK3.373KCông nghiệp Chế biến
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
107.50SEK1.22%1.30SEK
Bán
573.964K61.701M229.963BSEK9.2511.63SEK15.5KTài chính
SHB_ASVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
92.38SEK0.92%0.84SEK
Mua
1.027M94.915M182.023BSEK8.9610.22SEK10.793KTài chính
SINCHSINCH AB
16.340SEK4.81%0.750SEK
Theo dõi
11.538M188.526M12.62BSEK15.421.00SEK4.09KDịch vụ Công nghệ
SKF_BSKF, AB SER. B
156.55SEK2.55%3.90SEK
Mua
163.369K25.575M68.562BSEK11.5213.04SEK42.602KSản xuất Chế tạo
SWED_ASWEDBANK AB SER A
147.05SEK1.55%2.25SEK
Theo dõi
688.775K101.284M164.683BSEK8.4017.52SEK17.7KTài chính
SWMASWEDISH MATCH AB
110.00SEK−0.45%−0.50SEK
Mua
491.117K54.023M167.277BSEK27.683.97SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
TEL2_BTELE2 AB SER. B
99.76SEK1.49%1.46SEK
Bán
415.904K41.491M66.276BSEK12.617.62SEK4.435KTruyền thông
TELIATELIA COMPANY AB
32.80SEK−0.15%−0.05SEK
Bán
3.959M129.864M130.991BSEK25.321.26SEK19.566KTruyền thông
VOLV_BVOLVO, AB SER. B
164.50SEK2.90%4.64SEK
Theo dõi
845.971K139.162M324.438BSEK9.8815.99SEK95.85KSản xuất Chế tạo