SDIPTECH AB SER. B

SDIP_B OMXSTO
SDIP_B
SDIPTECH AB SER. B OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SDIP_B nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SDIPTECH AB SER. B với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SDIP_B là 6.358B SEK. Ngày thu nhập tiếp theo của SDIPTECH AB SER. B là 27 Tháng 10, ước tính là 2.95 SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu