AXACTOR SE (SN)

ACR EURONEXT OSLO
ACR
AXACTOR SE (SN) EURONEXT OSLO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ACR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của AXACTOR SE (SN) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ACR là 2.311B. Ngày thu nhập tiếp theo AXACTOR SE (SN) là 18 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền