AKER ASA

AKER EURONEXT OSLO
AKER
AKER ASA EURONEXT OSLO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AKER

Tóm tắt tài chính của AKER ASA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AKER là 57.758B NOK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền