HUDDLESTOCK FINTECH AS

HUDL EURONEXT OSLO
HUDL
HUDDLESTOCK FINTECH AS EURONEXT OSLO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HUDL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HUDDLESTOCK FINTECH AS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HUDL là 314.133M NOK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu