NORDIC NANOVECTOR
NANOV EURONEXT OSLO

NANOV
NORDIC NANOVECTOR EURONEXT OSLO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NORDIC NANOVECTOR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NANOV là 2.25B. Ngày thu nhập tiếp theo NORDIC NANOVECTOR là 18 Tháng 11, ước tính là -1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền