OKEA ASA

OKEA EURONEXT OSLO
OKEA
OKEA ASA EURONEXT OSLO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OKEA báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của OKEA ASA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của OKEA là 2.437B. Ngày thu nhập tiếp theo OKEA ASA là 2 Tháng 3, ước tính là 1.43.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền