OKEA ASA

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OKEA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của OKEA ASA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OKEA là 3.086B NOK. EPS TTM của công ty là 6.45 NOK, tỷ suất cổ tức là 13.47% và P/E là 4.61. Ngày thu nhập tiếp theo của OKEA ASA là 4 Tháng 5, ước tính là 2.58 NOK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬