PGS ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PGS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PGS ASA

Doanh thu của PGS ASA trong năm ngoái lên tới 7.35 B NOK, phần lớn trong số đó — 3.24 B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Contract Seismic, năm trước mang lại 1.79 B NOK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Na Uy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PGS ASA 1.31 B NOK, và năm trước đó — 1.66 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia