PLAY MAGNUS AS

PMG EURONEXT OSLO
PMG
PLAY MAGNUS AS EURONEXT OSLO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PMG fundamentals

Tóm tắt tài chính của PLAY MAGNUS AS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PMG là 512.516M NOK. Ngày thu nhập tiếp theo của PLAY MAGNUS AS là 24 Tháng 8, ước tính là 0.70 NOK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu