SMARTCRAFT ASA

SMCRT EURONEXT OSLO
SMCRT
SMARTCRAFT ASA EURONEXT OSLO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SMCRT fundamentals

Tóm tắt tài chính của SMARTCRAFT ASA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SMCRT là 2.981B NOK. Ngày thu nhập tiếp theo của SMARTCRAFT ASA là 25 Tháng 8, ước tính là 0.05 NOK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu