YARA INTERNATIONAL ASA

YAR EURONEXT OSLO
YAR
YARA INTERNATIONAL ASA EURONEXT OSLO
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

YAR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của YARA INTERNATIONAL ASA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của YAR là 113.506B. EPS TTM của công ty là 21.44, lợi tức cổ tức là 8.98%, và P/E là 20.78. Ngày thu nhập tiếp theo YARA INTERNATIONAL ASA là 8 Tháng 2, ước tính là 12.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền