Green Thumb Industries Inc

GTBIF OTC
GTBIF
Green Thumb Industries Inc OTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GTBIF fundamentals

Tóm tắt tài chính của Green Thumb Industries Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GTBIF là 1.996B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Green Thumb Industries Inc là 11 Tháng 8, ước tính là 0.05 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu